تایمر پایه رله ای – عقربه ای تک رنج مدل T21 هانیانگ