سنسور القایی اندازه گیری فاصله الکو مدل FI5-M18-LIU-Q12